• Θεσσαλονίκη

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣ ΠΟΒΑΚΩ 2016

February 13, 2016

Γενική Συνέλευση ΠΟΒΑΚΩ

Πέτρος Καλπακίδης

Πρόεδρος ΣΚΩΘ

Κυρίες κύριοι,

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας λαμβάνει χώρα μέσα σε δραματικές συνθήκες για την Ελλάδα σε όλα τα πεδία, στο οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτισμικό και κυρίως το εθνικό.

Οι πολιτικές εξελίξεις του Ιανουαρίου 2015 προκάλεσαν την αλλαγή κατά βάση της οικονομικής φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε μια σειρά από τακτικιστικούς, κατά κύριο λόγο λεκτικούς, οικονομικούς ελέγχους και πολιτικά στρατηγήματα που συνοδευόταν από μια οικονομική ρητορική με χαρακτηριστικά ασάφειας και απέβλεπαν στην ικανοποίηση ιδεοληψιών και πολιτικών επιθυμιών. Έτσι διακόπηκε το πρόγραμμα το οποίο υπήρχε σε εξέλιξη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό χάθηκε πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα όλοι οι δείκτες της οικονομίας να χειροτερέψουν που κόστισαν ακριβά στη χώρα και περιέπλεξαν τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν. Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί η χώρα σε ένα νέο μνημόνιο.

Το κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία που ήταν ήδη αισθητό από το τέλος του 2014 επιδεινώθηκε από την αρχή του 2015. Ακόμα και η διατήρηση θετικού ρυθμού ανάπτυξης το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν λόγω της κεκτημένης ταχύτητας που είχε η οικονομία από το 2014.

Η αβεβαιότητα αυτή έφτασε στο αποκορύφωμα της το καλοκαίρι με την προκήρυξη ενός άστοχου δημοψηφίσματος για δημοσιονομικούς λόγους παίζοντας κορώνα γράμματα την παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων με δραματικές συνέπειες στην οικονομία. Οι αναφορές του κόσμου της πραγματικής οικονομίας για τον  κίνδυνο να διολισθήσει η ελληνική οικονομία στην καταστροφή που ήταν πλέον ορατός και άμεσος ήταν συχνές και επίμονες.

Ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης στις δραματικές εκείνες στιγμές συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στις 30-06-2015 και αφού εξέτασε την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη του τα τότε οικονομικά δεδομένα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Η χώρα μας πρέπει να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) Να συνεχίσει να αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης.

Γ) Μέσα στα παραπάνω πλαίσια να διεκδικήσει ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον.

Στις 01-07-2015 εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου το οποίο καταθέτω στα πρακτικά, ενώ παράλληλα ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες μετέχει.

Η κυβέρνηση δείχνει να αντιλαμβάνεται χωρίς να το πιστεύει ότι εντός της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εθνική οικονομική πολιτική οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους οικονομικούς κανόνες της. Και δεύτερον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την απομάκρυνση της εθνικής μας οικονομίας από το περιθώριο.

Ωστόσο το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθείται ακόμη και σήμερα παραμένει εντελώς αντιαναπτυξιακό. Παράλληλα με την συνέχιση προσπαθειών για την επίτευξη και διατήρηση της δημοσιονομικής προσαρμογής θα πρέπει η ασκούμενη οικονομική πολιτική να πάρει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δηλαδή να επικεντρωθεί στη μείωση των φόρων, στη μείωση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου και στην αύξηση όσο της επιτρέπουν τα δεδομένα για δημόσιες επενδύσεις. Η μέχρι τώρα μονομερής αντίληψη στην αύξηση των φόρων στα εισοδήματα από εργασία και από κέρδη των επιχειρήσεων εξασθενίζει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα την οικονομία του ιδιωτικού τομέα.

Η επενδυτική αδράνεια στην χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η συνολική επενδυτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2007 έως σήμερα μειώθηκε στο μισό.

Η αναιμική ζήτηση που προκλήθηκε από την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά κωλύματα είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποεπένδυση.

Ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής επενδυτικής δαπάνης αποτελεί τη λύση για την ανάπτυξη. Η εμπέδωση ενός περιβάλλοντος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας θα ενδυναμώσει το κλίμα εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και θα τις παροτρύνει στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα η κατεύθυνση του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου από την παραγωγή μη εμπορεύσιμων προς την παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών θα αποτελέσουν θετικές προϋποθέσεις για την αύξηση της επιχειρηματική επενδυτικής δαπάνης.

Ο κόσμος της πραγματικής οικονομίας γνώριζε και γνωρίζει ότι η ανάπτυξη είναι καθιερωμένη γνώση στο οικονομικό περιβάλλον τουλάχιστον των οικονομιών της αγοράς. Και μέσω της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί το κράτος και η χώρα να εξασφαλίσει οικονομική και κοινωνική ισορροπία με σκοπό την ηρεμία και την εξωτερική προβολή της.

Κύριοι συνάδελφοι,

Στις μέρες μας όλοι παρατηρούμε το δράμα των προσφύγων – μεταναστών που βρίσκονται στην πατρίδα μας.

Η μεγάλη προσφυγική – μεταναστευτική ροή από εμπόλεμες και μη περιοχές προς την Ελλάδα που προκλήθηκε και από άστοχες κυβερνητικές επιλογές.

Η σχεδόν ανύπαρκτη κρατική υποδομή για την εξυπηρέτηση των ταλαίπωρων αυτών ανθρώπων που εισέρχονται στην πατρίδα μας και η αναχαίτιση της πορείας τους υπαιτιότητα τρίτων προς τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνθέτουν μια τραγική εικόνα του κράτους και δίνουν την αίσθηση ότι μετατραπήκαμε από χώρα σε χώρο.

Και εδώ έρχεται πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία να προσφέρει την βοήθεια της μέσα από την ανεπτυγμένη και κοινωνικά ευαίσθητη συλλογικότητα της.

Από οικονομική προσέγγιση όμως το προσφυγικό ζήτημα και σε συνδυασμό με γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να επιδράσει στις μακροοικονομικές εξελίξεις και να προκληθούν σημαντικές αβεβαιότητες.

Η παραμονή στη χώρα μεγάλου αριθμού προσφύγων απαιτεί σωστό σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία ώστε να αποφύγουμε κοινωνική ρήξη. Παράλληλα είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την εξυπηρέτηση παραμονής και περίθαλψη τους.

Άμεσα θα γίνουν αισθητές οι αρνητικές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από την καθυστέρηση ή την ενδεχόμενη αποτυχία στην διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

Για το άμεσο μέλλον τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να είναι αρνητικός και είναι εξαιρετικά πιθανό η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους να μεταφερθεί στην βιωσιμότητα εξυπηρέτησης του χρέους.

Αλλά κύριοι συνάδελφοι τι συνάγεται από όλα τα παραπάνω. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας είναι η μοναδική προοπτική για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και καλείται να σώσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία που τα περιθώρια της συρρικνώνονται τόσο βάναυσα από την κυριαρχία του δημοσίου τομέα, καλείται και θα το κάνει να επιστρατεύσει την σοφία και την ευρηματικότητα της ώστε να κρατήσει όρθια την ελληνική οικονομία.

Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter

Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο ενημερωτικό μας δελτίο και μάθε πρώτος τα νέα μας!

Ημερολόγιο

« Οκτώβριος 2020 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Επικοινωνία

Φραγκίνη 5, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310239376
goldclubskvu[at]gmail.com

Μείνετε Συντονισμένοι!

facebook youtube

gr flag

Αναζήτηση

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account